Seema Caterers vasai

 

Be the first to review
  • शादी
  • घर के बाहर और बाहर खाना पकाने वाले सभी खाद्य सेवा की सेवा उन चीजों में से एक अच्छी तरह से चल रही है और 8698893783

१. ५० ते १५०० माणासाठी लग्नासाठी आणि इतर कार्यासाठी हॉल संपूर्ण पॅकेज सहित उपलब्ध.
२. लग्नाच्या तसेच इतर सर्व प्रकारच्या जेवणाची (कॅटरिंग ची) व्यवस्था करतो.
३. तसेच लग्नासाठी लागणारे डेकोरेशन (हॉल व मैदानाचे) मंडप डेकोरेशन, लॉन डेकोरेशन यांची व्यवस्था करतो.
४. केटरर्स कडुन आयोजित केलेले टूर्स अंड ट्रावेल्स तर्फे वेगवेगळ्या टूर्स चे व्यवस्थान केले जाते.
५. AC बसेस लग्नकार्यासाठी तसेच इतर कार्यक्रमासाठी उपलब्ध.

We provide catering services to corporate and private clients all over in Maharashtra. Whether it’s a wedding, reception, Birthday, Engagement, House Warming, Social Gathering, Corporate Exhibitions, Corporate Canteens be prepared for our delicious food and excellent services all round